Om oss

Bli medlem

Vi har en stor, ljus ateljé och grafikverkstad för djuptrycksgrafik. Aktiviteterna, som du kan läsa om under fliken Program, ingår i verksamhetsavgiften. Kurserna kan ha en mindre avgift. Anmälningslistor till kurserna kommer att finnas på anslagstavlan i verkstan. Andra aktiviteter du som medlem får delta i är bland annat målarresa, öppet hus och utställningar. Vi hjälps åt att hålla lokalerna i skick genom att de olika grupperna turas om med Sidsjö Ateljéförening att städa lokalerna var fjortonde dag. Brukar bli ca en gång per termin för varje enskild medlem. Städschema och instruktion finns på anslagstavlan.

Sundsvalls Kollektivverkstad är en ideell förening som är beroende av medlemmarnas engagemang och att aktiva medlemmar erlägger de avgifter som årsmötet beslutat om. Tillsammans håller vi lokaler för att aktivt i grupp eller enskilt kunna utveckla och stimulera till konstnärligt skapande. Och att öka medvetenheten om konstens och konsthantverkets betydelse för den enskilda människan och för samhället.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 320 kr/år. Halverade bidrag från kommunen har lett till beslutet att höja medlemsavgiften. Verksamhetsavgiften är 550 kr per termin. För studerande är verksamhetsavgiften 250 kronor per termin. Verksamhetsavgiften innebär att du kan delta i verkstadens alla aktiviteter och använda lokalerna när du vill. Kurser med åsatt pris betalas därutöver. Om du bara vill gå till exempel en akvarellkurs, betalar du medlemsavgift 320 kr plus avgift för akvarellkursen.

Det här får du som medlem

När du betalar din medlemsavgift till kollektivverkstan får du
1. Utskick med aktuell information (glöm ej ange din e-postadress)
2. Vara med på två utställningar per år i kollektivverkstans regi
3. Möjligheten att delta i fester och utflykter
4. Möjligheten att delta i aktiviteter, som exempelvis krokiteckning,
Grafik och fri målning (10 ggr per termin). Här tillkommer verksamhetsavgift.

Så gör du

Swisha 123 16249 98 eller betala in avgiften till plusgiro 88 72 55-8 och uppge namn, adress, e-post och telefonnummer så får du koden till entrén via e-post.

Här finns vi

Sundsvalls Kollektivverkstad
Artur Engbergs väg 13 (i Sidsjön)
852 40 Sundsvall
sundsvallskollektivverkstad@gmail.com
www.sundsvallskollektivverkstad.se

Påminnelse! Ni som inte längre är verksamma på verkstan, men som har material i lådor på grafiken och i målarsalen ombeds att komma och tömma dem snarast då behovet av dem är stort bland de som är verksamma nu.

Kollektivverkstaden ansvarar inte för material som förvarar eller lämnar kvar i lokalerna.

Välkommen att bli medlem hos oss!