Hit är alla välkomna!

Inställd verksamhet på grund av Corona
Vi har beslutat att ställa in alla kurser och evenemang tillsvidare med hänsyn till de skärpta restriktionerna. 

Du behöver inte vara något kreativt proffs. Som medlem i Sundsvalls kollektivverkstad har du lokaler till förfogande som innebär att du kan skapa när du vill. Vi har en stor, ljus ateljé samt grafikverkstad. Schemalagda, ledarledda verksamheter är målning, kroki och grafik. Andra aktiviteter är bland annat kurser, målarresa, öppet hus och utställningar.

Kollektivverkstaden kräver inte heller mycket av dig som medlem. Bara du betalar för dig och städar undan efter dig när du jobbat klart för dagen så är allt frid och fröjd. För att få använda grafiksalen måste du dock ha erfarenhet av att trycka grafik.

För att få verka i kollektivverkstadens lokaler – i grupp eller ensam – skall förutom medlemssavgift också verksamhetsavgift vara betald. Verksamhetsavgift behöver dock inte betalas, när medlem endast deltar i avgiftsbelagda kurser eller medlemsträffar, som Julfesten, Öppet Hus, Målarresan och liknande.

Bli medlem

Det är enkelt. Swisha till 123 16249 98 eller betala in avgiften till plusgiro 88 72 55-8 och uppge namn, adress, e-post och telefonnummer så får du koden till entrén via din e-post. Du får också våra digitala medlemsutskick om verksamheten.

Kostnad

Medlemsavgiften är 320 kr/år.
Verksamhetsavgiften är 550kr/termin.
För studerande är verksamhetsavgiften 250 kr/termin.

Verksamhetsavgiften innebär att du kan delta i verkstadens alla aktiviteter och använda lokalerna när du vill. Kurser med åsatt pris betalas därutöver. Om du bara vill gå till exempel en akvarellkurs, betalar du medlemsavgift 320 kr plus avgift för akvarellkursen. Verksamhetsavgift behöver dock inte betalas, när medlem endast deltar i avgiftsbelagda kurser eller medlemsträffar, som Julfesten, Öppet Hus, Målarresan och liknande.

Det här får du som medlem

När du betalar din medlemsavgift till kollektivverkstan får du
1. Utskick med aktuell information (glöm ej ange din e-postadress)
2. Vara med på två utställningar per år i kollektivverkstans regi
3. Möjligheten att delta i fester och utflykter
4. Möjligheten att delta i aktiviteter, som exempelvis krokiteckning,
Grafik och fri målning (10 ggr per termin). Här tillkommer verksamhetsavgift.

För att få använda kollektivverkstadens lokaler – i grupp eller ensam – måste du förutom medlemsavgift också betala verksamhetsavgift.